script-blox-fruit-3
script-blox-fruit-3

Script Blox Fruit (Hydrogen x Fluxus) Update 19 cho Mobile và PC

Cập nhật: 23/09/2023

Script Blox Fruit

Auto Farm-Auto Boss-Auto Raid

Dùng trên

Hydrogen và Fluxus

Yêu cầu

Get Key (nêu có)

Tải xuống

Miễn Phí

Thông tin khác

An toàn, Không văng khi sử dụng Script

Download

Sử dụng Script Blox Fruit để Hack các tính năng trong game là bí quyết giúp bạn nhanh chóng lên cấp, dễ dàng đánh bại đối thủ. Tìm hiểu và biết cách dùng Script Blox Fruit Mobile và PC mới nhất 2023 với chia sẻ miễn phí đến từ Bandishare trong bài viết dưới đây nhé!

Script Blox Fruit là gì?

Script Blox Fruit là một tập lệnh được lập trình tạo ra nhằm mục đích can thiệp vào hệ thống game Blox Fruit giúp người chơi Hack các tính năng như Auto Farm, Fast Attack, RACE V4,… Từ đó, các bạn chơi game sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và nhanh chóng lên cấp cho nhân vật.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TẤT CẢ SCRIPT BLOX FRUIT

Quảng cáo

Có thể bạn thích: HOHO Hub , Thunder Z

script-blox-fruit-1
Script Blox Fruit

Việc sử dụng Script giúp bạn Hack được nhiều tính năng. Không những vậy, hầu hết các Script Blox Fruit VIP hiện nay đều nhẹ, dễ sử dụng và tương thích dễ dàng vào game. Script Blox Fruit Update 19 (Hydrogen và Fluxus) liên tục được cập nhật, đồng thời nó hack một cách kín đáo nên người chơi khác rất khó để nhận ra bạn đang sử dụng Hack.

Tuy nhiên, sử dụng Script là hành vi gian lận bị nhà phát hành cấm. Vì vậy, nếu bạn lạm dụng nó quá nhiều, hoặc tải ở các web không uy tín thì việc bị phát hiện và khóa tài khoản là rất cao. Bạn cần hiểu về vấn đề này trước khi tải ScriptBLOX fruit Pastebin update 19 về sử dụng nhé!

script-blox-fruit-3
Script Blox Fruit mới nhất 2023

Danh sách Script Blox Fruit Race V6 mới nhất cho Mobile và PC

Bandishare sẽ chia sẻ đến bạn một số Script Blox Fruit mới nhất 2023 sử dụng cho cả Hydrogen ROBLOX và Fluxus với các tính năng được hack cực hay. Cụ thể như sau:

FULL Script Blox Fruit RACE V4 Cho Hydrogen và Fluxus (Mobile, PC): Auto: FARM, SEABEAST, TRIAL, QUEST MASTERY, BOSS FARM,…

Script Fix Lag, 1 HIT – No KEY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Script/main/Fai-Fao.lua")()

Script ORI Auto Farm, Rain Fruit, DF Mastery – Ko get Key

loadstring(game:HttpGet("https://ori-hub.x10.mx/orihub/LoadingUi"))()

Script Auto Kaintan, Raid, Fruit Mastery – (Không cần Get Key)

_G.Key = "HutaoDepZai"
_G.Team = "Pirate" --Pirate or Marine
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/fef0694b5887834a71a7caef49d34871.lua"))()

Script Auto Farm, Fruit Mastery, RACE V4 – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/NIGHT-HUB"))()

Script Auto Farm, Rain Fruit, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/Unknownhubv2.lua.txt", true))()

Script Full tính năng

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/Fullloader"))()

Script THUNDER Z – Ko Get Key

loadstring(game:HttpGet(('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/TestKey')))()

SCRIPT SARA

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/SaraSenpai/bloxfruist/main/Sarahub'))()

SCRIPT KAY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/AXCScript/KayMobile/main/Script-Loader'))()

SCRIPT YAZZ

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/YAZZHUB", true))()

Script Wolf: Auto Farm, DF Fruit Mastery, không Lag, Không Get Key,…

loadstring(game:HttpGet('https://link.trwxz.com/LS-Wolf-Hub'))()

Scritp Farm Chest, Beli, Fod,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/Main/Chest/AllDevice.lua"))()

Script Auto Farm – Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BullMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EoyCFB

Scrip DMS Auto Race V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/king-08/DMSHub/main/dms.lua",true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3QQkV9T

Script  – Ko cần Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LeVanNhatIT/OriHub/main/LoadingUi"))()

Script DEMON: Auto Farm, RACE V4, MASTERY…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/DemonHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KKo4nC

Script SCBLOX: BOSS FARM (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/ScriptBlox'))()

Script Auto Farm, Raid, Smooth, Fast Attack – ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/OldBf"))()

Script BAKI: Auto Farm, Extra Magnet, Bone,…

repeat wait() until game:IsLoaded() and game.Players.LocalPlayer
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/memaybeohub/Function-Scripts/main/YMFHUB_MISC.lua"))()

Script SEA

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/SeaLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/44hLeJb

Script: Auto Farm, Auto Raid, Material Farm, auto Bone,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PointMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KvS2fd

Script LVL 0 – MAX: Auto Farm Level 0 – MAX Full Automatic Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script THUNDER NEW: Auto Farm, DF Mastery, Double Quest, Smooth (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/RemakeMobileTest', true))()

Script ANIME: Auto Farm, Mastery, Boss Farm, RACE V4 (KO GET KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/Anime%20Hub'))()

Script CHEST FARM: Auto Farm Chest, Beli, EZ Chalice, EZ FOD

getgenv().Config = {
    ["Select Team"] = "Marines", -- Marines/Pirates
    ["White Screen"] = false,
    ["Stop After Have God Chalice Or Fist Of Darkness"] = true
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LumosSera/SeraHub/main/che.lua"))()

Script MUKURO: Auto Farm, Super Fast Attack, Auto Raid, Auto Seabeast

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/ScriptLoader")()
-- Link Get Key : https://bit.ly/446hazZ

Script HIRIMI H: Auto Farm, Auto Seabeast, Auto Raid, Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hver/main/Hversion.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Ofet9t

Script Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Bone Farm (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/ChuRoblox/raw/main/ChuRobloxPre.lua"))()

Script ZEN: Auto Farm, Magnet, Mastery, RACE V4, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3rR1u6f

Script ADEL: Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Auto Kaitun (ko get key)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AdelOnTheTop/Adel-Hub/main/Main.lua"))()

Script Hirimi V2: Auto Farm, auto Seabeast, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script MTRIET: Auto Farm, DF Mastery, Fast Attack, Auto Raid (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Minhtriettt/Free-Script/main/MTriet-Hub.lua"))()

Script QUY: Auto Farm, Raid, Mastery, RACE V4, Magnet, Fast

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/QuyHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/43Nl3tu

Script AUTO BOUNTY: Auto Bounty, Auto Hop Server, Easy PVP (ko cần Get Key)

_G.Team = "Pirate"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AloneBiNgu/AloneHub/main/BountyV2.lua"))()

Script Auto Farm, Super Fast Attack, Auto Seabeat (ko cần get key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script QWERTY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script UPGRADE Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Magnet, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/UpdateHub123/UpgradeHub/main/UpgradeMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3OvESRR

Script TRYHARD:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tryharder0009z/TryHardHub/main/TryHardLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Kbnoay

Script ALCHEMY CHEST

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/ChestFarm.script"))()

Script NEVA Hub – (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/VEZ2/NEVAHUB/main/2'))()

Script HIRIMI:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/ScriptBF/main/Loader4.lua'))()

Script Gringo HUB: Ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/GringoHub/raw/main/Loading_Ui/Loading"))()

Script Law (Auto Farm, RACE V4)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Law%20hub"))()

Script YUJIN (Auto Farm, Fast Attack)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Yujin"))()

 

Script FAIFAO V2 (Ko get Key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/PcVersion")()

Script RELZ

loadstring(Game:HttpGet"https://relzhub.xcodehoster.com/loader.lua")()

Script ZEN NEW

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Kaizenofficiall/ZenHub/main/Loader", true))()

Script PART Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PartLoader"))()
-- Link Get Key : https://link-hub.net/868025/part-hub-key-system

Script AUTO FARM FRUIT: Fruit Finder, HOP Server

collectAllFruit = true --[ TRUE / FALSE ]--
collectOnlyFruitSpawn = false --[ TRUE / FALSE ]--
 loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/BetaFruitFinder"))()

Script mới nhất (No Key):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/Protected.lua"))()

Script FREEFAIko cần Get Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Padupo/scrnohop/main/FreeFrai'))()

Script MAKORI: Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/NewScript/main/Comback!.lua",true))()

Scrip HoHo V3:

_G.HohoVersion = "v3"
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

Script TURBO: Auto Farm, Fruit Mastery, Auto Quest,…

loadstring(Game:HttpGet"https://turbohub.xcodehoster.com/Loader.lua")()

MAMAhub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script blox fruit Auto Farm, Farm material, Auto quest, Raid, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://run.mocky.io/v3/b141f78e-9f27-4beb-94a7-7272a80958ce"))()

HEATER Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HeatHuh/HeaterHub/main/HeaterLoader"))()

DYNAMIC Script:

loadstring(Game:HttpGetAsync("https://Dynamic.xcodehoster.com/loader.lua"))()

SAGI Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/SagiHub"))()

AlchemyHub Script:

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/Luncher.script"))()

ThunderZ-HUB Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/Aimbot"))()

Script BULULUK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BululukMain"))()

Script MEMAYBEO:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Z/main/MeMayBeo"))()

SAZX Sript:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriKunG/Sazxhubnew/main/Protected.lua_4.txt"))()

HOHO Script V3:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HohoV2/main/thieunangquahuhuv3.lua'))()

Script WING:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/WingHub0009z/WingHub/main/Wingzloader"))()

SAZX HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/SAZX_KAITANANDAiMbot_update/main/README.md"))()

Script HOHO HUB – Anti Reset Level

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

2X SWITCH Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/UPDBF2xSwitch/main/Protected%20(3).lua",true))()

Script MADOX Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/MadoxHubKey", true))()

TREK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://sharetext.me/raw/khe4i5620s"))()

NotHub Cript – (Scritp này hơi dài – phía dưới còn nhiều script khác nữa):

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true  --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace 
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script NaJaxHub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NaJaxHub/FreeHack-/main/NaJaHubByMrMaxNaJa.txt"))()

Script Uranium (NO KEY):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Augustzyzx/UraniumMobile/main/UraniumKak.lua"))()

Zee Hub Fast:

loadstring(game:HttpGet("https://dkub.link/ZeeHubFast"))()

DOMADIC HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/main/Domadichub/NottoGay/Start.ranscript"))()

Script Cokka Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://codeberg.org/CokkaHub/Loadstring/raw/branch/main/CokkaHub.lua"))()

Script Maru Hub:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/NinoGod/Free-Script/main/Maru-x-Hub-Free.lua'))()

Script Farinha Hub:

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/pokelok/Farinhahubpro/main/HUB')()

NickelHUBB – EZ BELI:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/ChestFarmOp"))()

Script Hole Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HoleHub/HoleHub/main/HoleMainLoader"))()

Script SONIC Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/Protected-25.lua"))()

Script JJT Hub (No Key)

loadstring(Game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/JJTChannel/JJTxHUB/main/Re-come.lua")()

Script NEXUZ Hub

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/NexuzHub/Main-/main/Script"))()

Script FTS V1 Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/tufreescript/FTS-X-Hub/main/FTSXHUB%20V1'))()

Script Speed Hub X

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX"))()

ZaqueHub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ZaqueHub/BloxFruitPC/main/Protected.lua'))()

Script Play Back Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NeaPchX2/Playback-X-HUB/main/PlaybackXHub.lua"))()

FTS HUB V2

loadstring(game:HttpGet(('https://raw.githubusercontent.com/Tulam2000/FTS-HUB/main/FTS%20x%20Hub')))()

HALOxHUB

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/HALOxHUB/ScriptLoader/main/Loader.lua')()

ATOMIC Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ArceusXHub/atomic-hub/main/atomic-hub.lua"))()

Script VOID Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/VoidHub/main/Script"))()

SCript CFrameHub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CFrame3310/CFrameHub/main/BloxFruitV2.lua"))()

Script BEO

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Bestxemchua/agagagaq/main/BeoHUB/BeoHUB.lua'))()

Script WINNABLE

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xlostpexz/tyuiop/Fps/Loading.lua"))()

Script Zen Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Kaizenofficiall/ZenHub/main/Loader", true))()

Script BTM

loadstring(game:HttpGetAsync("https://gitlab.com/Sky2836/test/-/raw/main/Auth"))()

TURBO Script

loadstring(Game:HttpGet"https://gitlab.com/turbohubz/loader.xyz/loader/-/raw/main/TurboHub-Loader")()

Script (Zee Hub) cho Hydrogen và Fluxus:

loadstring(game:HttpGet("https://zKuzy.link/ZeeHub.lua"))()

Destiny Hub – (YÊU CẦU GET KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/KudoCon/DestinyHub/main/DestinyKey"))()

Script MAKIMA

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Piwwy0909/MakimaRemake/main/Cumback.Makima'))()

Script SAZX HUB

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/GooD1020/main/README.md'))()

Script UPDATE EVENT (NO MISS SKILL)

loadstring(game:HttpGetAsync('https://sharetext.me/raw/u3if6m3hgr'))()

Ripper Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/xDestinyx/RipperHub/main/Loader.lua'))()

ZeeHub

loadstring(game:HttpGet("https://scriptdee.com/free/ZeeHubNew.lua"))()

Script 2X Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/armch063/2xHub-/main/README.md', true))()

Script EVENT Valentines

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Script--Game/main/Script%20Game"))()

Script Speed X Hub

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Script--Game/main/Script%20Game"))()

Script RipperHub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/xDestinyx/RipperHub/main/Loader.lua'))()

Script Tawan X Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/kill55547/TAWAN_HUB/main/hub.lua.txt', true))()

Playback X Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NeaPchX2/Playback-X-HUB/main/Playback%20X%20Hub%20Service%20X%20V2.lua"))()

Script (Chiba Hub) – Bỏ chọn White Screen để không bị màn hình trắng:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/KindIhave/ChibaHubcomeback/main/Chibacomebackbeta.txt'))()

Script Mink X Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Beammodz/Minkx/main/Hub/Main/Lua/FreeScript/Mobile"))()

Script (Maru Hub)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/joi-droid/MaruHubBF/main/GOHANSSJ3'))()

Script (Pado Hub)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/REWzaKunGz1/premium/main/PadoHub'))()

Tải toàn bộ Script Blox Fruit Mới Nhất, Cập nhật liên tụcTẠI ĐÂY

Cách Get Key Script Blox Fruit chi tiết có hình ảnh

Để lấy Key Script Blox Fruit cách thực hiện vô cùng đơn giản. Các bạn sẽ làm chi tiết theo từng bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt Hydrogen (Giọt nước) hoặc FLUXUS cho điện thoại của bạn.

Bước 2: Rồi bạn Copy Script Blox Fruit được Bandishare chia sẻ ở phần trên của bài viết này. Các bạn sẽ mở Hydrogen hoặc FLUXUS lên, ở đây Bandishare sẽ làm bài Script cho Hydrogen nhé! Các bạn nhấn vào Verify Key.

cach-lay-key-script-blox-fruit-1
Nhấn Verify Key

Bước 3: Dán Script Blox Fruit đã Copy vào phần mềm, rồi các bạn nhấn vào icon tam giác phía bên phải. Rồi các bạn đợi khoảng 5 – 10 phút sau đó đóng màn hình Script lại.

cach-lay-key-script-blox-fruit-2
Dán Script Blox Fruit đã Copy vào Hydrogen

Bước 4: Lúc này ngoài hình mình sẽ hiển thị một bảng nhập key như hình, các bạn sẽ nhấn vào Get Key, sau đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo bạn copy được link Get Key.

cach-lay-key-script-blox-fruit-3
Nhấn vào Get Key

Bước 5: Các bạn vào trình duyệt webdán link vừa copy vào để lấy key. Bạn kéo xuống tìm đến Free Access để lấy Key. Khi Key xuất hiện các bạn sẽ copy nó.

cach-lay-key-script-blox-fruit-4
Vào trình duyệt web và dán link vừa copy vào để lấy key

Bước 6: Quay lại cửa sổ trong game, các bạn sẽ dán Key vừa lấy được vào khung Key Here và nhấn Sumbit, sau nó sẽ tiến hành check Key. Tùy vào từng Script sẽ có giao diện Menu khác nhau, nhưng cách làm tương tự.

cach-lay-key-script-blox-fruit-5
Dán Key vừa lấy được vào khung Key Here

Bước 7: Hoàn tất sẽ hiển thị Menu của Script Blox Fruit như hình và các bạn có thể tùy chỉnh các tính năng để chiến lợi thế tốt nhất khi chơi game nhé!

cach-lay-key-script-blox-fruit-6
Hoàn tất sẽ hiển thị Menu

Kết luận: Như vậy, bài viết trên Bandishare không chỉ chia sẻ cho các bạn Script Blox Fruit Race V4 miễn phí mà còn chia sẻ cho bạn cách Get Key Script Blox Fruit đơn giản. Hãy áp dụng ngay cho tài khoản game của mình để có thể Hack Blox Fruit với các tính năng tuyệt vời nhằm tạo lợi thế tốt nhất cho bản thân khi chơi nhé! Chúc các bạn thành công!!

Đọc thêmFile an toàn không mã độc

Chia sẻ bởi: Bandishare

  • Link lỗi, cập nhật? Hãy để lại bình luận

10 thoughts on “Script Blox Fruit (Hydrogen x Fluxus) Update 19 cho Mobile và PC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *